Jako, że moje życie się nieco odmieniło,to i strona www musiała się zmienić. Zapraszam na nową stronę, na której piszę o edukacji: www.DorotaPiwowarska.pl

A to jest mój blog, który pisałam od 2007r.
To strona o edukacji. O edukacji niekonwencjonalnej, ciekawej. Niekoniecznie regularnej i systematycznej, ale na pewno twórczej i zabawnej.
A o domowej w szczególności. Piszę ją jako mama dwojga dzieci , które były nauczane tą metodą .
Jeśli jesteś rodzicem, który troszczy się o swoje dziecko , i dla którego system szkolny nie ma oferty edukacyjnej lub jeśli jesteś nauczycielem i czujesz, że w sobie pasję do nauczania a system
szkolny Cię ogranicza, to zapraszam Cię do lektury mojego bloga.

Zamieszczam tutaj moje osobiste przemyślenia, różne informacje, rozwiązania wynikające z doświadczenia oraz
porady czysto praktyczne, nie stanowiące porad prawnych,
finansowych, psychologicznych.

SZKOŁY RODZINNE

Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. Pierwszymi osobami, które widzą pierwszy grymas przypominający uśmiech, pierwszymi, przy których stawia dziecko swoje pierwsze nieporadne kroczki i pierwszymi, którzy nauczają swoje pociechy, co jest dobre, a co złe w życiu. Dlaczego w taki sam intuicyjny sposób nie można uczyć dziecko czytać  czy pisać?
 
Wybór przedszkola a potem szkoły dla dziecka to wielkie wyzwanie emocjonalne dla matki i ojca. To pierwsze rozstania. To pierwsze ważne decyzje dotyczące przyszłości dziecka. To też pierwsze rozczarowania.
 
Jako rodzice często spotykamy się z sytuacją, w której nasze dziecko nie ma możliwości realizować swoich pasji i marzeń. Musimy wybierać pomiędzy szkołą tzw. dobrą, z dobrymi wynikami w nauce, a szkołą, która wprawdzie zapewnia rozwój indywidualny, ale kosztem ocen, brakiem uporządkowania w nauczanym materiale.
 
Pojawiła się kilka lat temu możliwość edukacji swoich dzieci w domu, tzw. homeschooling. Osobiście uważam ten sposób za najlepszy dla dziecka do tej pory w Polsce, chociaż nie idealny. Sama nauczałam swoje dzieci w edukacji domowej i nauczona własnymi błędami, chcę pomóc innym rodzinom.
Dlatego postanowiłam stworzyć trzecią możliwość rozwoju dziecka: będąc pod troskliwą opieką rodziców, ale nie tracąc zupełnie tego, co szkoła może dać.

Czy Rodzic może sam decydować, czego będzie się uczyło jego Dziecko?
Czy Dziecko może decydować, co go interesuje i czym chce się w danej chwili  zająć?
 • —  Jeśli chcesz mieć wpływ na wychowanie Twojego dziecka  zgodnie z Twoimi wartościami
 • —   I chcesz , aby Twoje Dziecko osiągnęło wiedzę i umiejętności znacznie powyżej przeciętnej
 • —   Aby miało zdrowe poczucie własnej wartości
 • —   Umiało poradzić sobie w dorosłym życiu
 •    było odpowiedzialne i umiało stawiać sobie wymagania

Proponujemy organizację EDUKACJI ALTERNATYWNEJ.

Szkoły rodzinne powstają po to, by umożliwić edukację w przyjaznym miejscu, miłej atmosferze dzieciom Rodziców , którzy  zdecydowali się nie posyłać swoich dzieci do masowej szkoły.
Wybieramy alternatywną postać edukacji: edukacji w rodzinie.
Chcemy wspierać te rodziny, integrować, pomagać organizować czas swoim pociechom.

DLACZEGO WARTO?

—Prowadzą rodzice-pionierzy polskiej edukacji domowej
—Niekonwencjonalny sposób nauki—
wsparcie wspaniałych nauczycieli z zaangażowaniem i pasją
—wyjątkowa rola nauczyciela, który jest bardziej mentorem niż wykładowcą
Atmosfera wolności i szacunku

Model działania Szkół Rodzinnych opiera się na wychowaniu całościowym. —Rozumiemy przez to kształcenie wszystkich aspektów osobowości dziecka: CIAŁA, UMYSŁU, DUCHA.

Założenia naszego programu:
 • Szkoła oparta o wartości chrześcijańskie—
 • Celem nauczania jest odkrywanie talentów
 • —Uczenie się jest procesem holistycznym i zależnym od motywacji i relacji z nauczycielem;
 • ——Dziecko ma prawo do wolności opartej na szacunku i miłości do drugiego człowieka;
 • —Liczy się aktywność, twórczość i współpraca oraz zasady ogólnoludzkie;
 • —Uczymy całościowo, bez podziału „na przedmioty”;
 • —Całościowy program nauczania w formie warsztatów i (nieobowiązkowych) wykładów, wycieczek i innych aktywnych form;
 • —Miłe środowisko sprzyjające koncentracji wg koncepcji M.Montessori
 • —Stosowanie ocen typu feedback
 • —Wspieranie samomotywacji dziecka do samodzielnego uczenia się
 • —Stosowanie metod przyspieszonego uczenia się
 • —Dobór metod nauczania zgodnie z indywidualnym stylem uczenia się (tutoring)
 • —Realizowanie programów ze szkolnej PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 • —zasada: minimum formalności, maksimum dla dziecka

Nasze działania:
wsparcie dla rodzica
pomoc przy załatwianiu formalności
pomoc przy realizacji podstawy programowej
organizowanie opieki dziennej
organizowanie nauczania domowego
pisanie projektów
organizowanie wycieczek, wyjazdów, spotkań
organizowanie grup do wyjść w celach edukacyjnych do muzeów, centów edukacyjnych, lekcji pokazowych, na koncerty,
ale także
 • poszukiwanie najlepszych  najciekawszych  nauczycieli przedmiotowców  z pasją , którzy będą pomocni w przygotowaniu do testów czy egzaminów (jeśli będzie to potrzebne) oraz przeprowadzaniu ciekawych eksperymentów z różnych przedmiotów
 • udostępnianiu sali klubowej na różne zajęcia wspólne
 • negocjacje z dyrektorami szkół
 • pomoc przy rozmowach z nauczycielami
 • szkolenia dla nauczycieli
 • organizowanie szkoleń dla rodziców o różnorodnej tematyce

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz