Jako, że moje życie się nieco odmieniło,to i strona www musiała się zmienić. Zapraszam na nową stronę, na której piszę o edukacji: www.DorotaPiwowarska.pl

A to jest mój blog, który pisałam od 2007r.
To strona o edukacji. O edukacji niekonwencjonalnej, ciekawej. Niekoniecznie regularnej i systematycznej, ale na pewno twórczej i zabawnej.
A o domowej w szczególności. Piszę ją jako mama dwojga dzieci , które były nauczane tą metodą .
Jeśli jesteś rodzicem, który troszczy się o swoje dziecko , i dla którego system szkolny nie ma oferty edukacyjnej lub jeśli jesteś nauczycielem i czujesz, że w sobie pasję do nauczania a system
szkolny Cię ogranicza, to zapraszam Cię do lektury mojego bloga.

Zamieszczam tutaj moje osobiste przemyślenia, różne informacje, rozwiązania wynikające z doświadczenia oraz
porady czysto praktyczne, nie stanowiące porad prawnych,
finansowych, psychologicznych.

sobota, 27 marca 2010

Co powinieneś wiedzieć na temat organizacji podstawy programowej?

PODSTAWA PROGRAMOWA kształcenia ogólnego dzieli się na etapy:
teoretycznie treści, jakie obowiązują dziecko , są rozpisane właśnie na 3 lata (po każdym etapie edulacyjnym, ale niestety egzamin masz co roku, więc musisz coś wybrać. O treściach podstawy programowej na każdy przedmiot napiszę później)
 

1. etap edukacyjny obejmuje klasy I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
2. etap edukacyjny, obejmuje klasy IV–VI SZKOŁY PODSTATWOWEJ ,
3. etap edukacyjny- GIMNAZJUM
4. etap edukacyjny-SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA


Jakie przedmioty obejmują poszczególne etapy?

1. Klasa I-III- kształcenie ZINTEGROWANE ( najczęściej w jednej książce- zeszycie ćwiczeń)
2. Klasa IV-VI następujące: (nie wszystkie obowiązują homeschoolersów)
1) język polski;
2) język obcy nowożytny;
3) muzyka;
4) plastyka;
5) historia i społeczeństwo;
6) przyroda;
7) matematyka;
8) zajęcia komputerowe;
9) zajęcia techniczne;
10) wychowanie fizyczne
11) wychowanie do życia w rodzinie2;
12) etyka;
13) język mniejszości narodowej lub etnicznej;
14) język regionalny – język kaszubski,


3. Przedmioty nauczane na III etapie edukacyjnym (GIMNAZJUM)- nie we wszytskich klasach
• Język polski
• Języki obce nowożytne
• Muzyka
• Plastyka
• Historia sztuki
• Historia
• Wiedza o społeczeństwie
• Geografia
• Biologia
• Chemia
• Fizyka
• Matematyka
• Informatyka
• Wychowanie fizyczne
• Edukacja dla bezpieczeństwa
• Wychowanie do życia w rodzinie
• Etyka
• Język mniejszości narodowej lub etnicznej
• Język regionalny – język kaszubski


4. Przedmioty dodatkowo dochodzące w SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ –
4a.w zakresie podstawowym:

1. Wiedza o kulturze
2. Podstawy przedsiębiorczości
3. nie ma już muzyki i plastyki


4b. w zakresie rozszerzonym:

4. Historia muzyki
5. Historia sztuki
6. Język łaciński i kultura antyczna
7. Filozofia
8. nie ma:
• Wychowanie fizyczne
• Edukacja dla bezpieczeństwa
• Wychowanie do życia w rodzinie
• Etyka


Przedmioty uzupełniające na III i IV etapie nauczania:
  • Zajęcia artystyczne
  • Historia i społeczeństwo  (dochodzi w PONADGIMNAZJALNEJ)
  • Ekonomia w praktyce     (dochodzi w PONADGIMNAZJALNEJ
  • Przyroda                        (dochodzi w PONADGIMNAZJALNEJ)
  • Zajęcia techniczne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz